Oferujemy usługi w zakresie : Sprawy cywilne sporządzanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym - ugodowym, sporządzanie oraz weryfikacja umów cywilno-prawnych, sprawy z zakresu prawa rzeczowego: zasiedzenie, ochrona posiadania, znoszenie współwłasności windykacja należności.
Sprawy spadkowe stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dochodzenie zachowku. Sprawy z zakresu prawa Rodzinnego i Opiekuńczego postępowanie rozwodowe, separacja, dochodzenie alimentów, podział majątku wspólnego małżonków, sprawy z zakresu opieki i kurateli. Sprawy z zakresu prawa pracy postępowanie z zakresu stosunku pracy. Sprawy administracyjne prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi.
Dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych lub osób fizycznych z wypadków komunikacyjnych lub nieszczęśliwych wypadków: przy pracy, rolniczych i innych, z tytułu: OC, AC, NNW.
Dochodzenie odszkodowań za postawione bez zgody właścicieli słupy energetyczne, linie gazowe, wodociągowe, telefoniczne i inne; prowadzenie postępowań związanych z ustanowieniem służebności przesyłu. Sprawy związane z postępowaniem upadłościowym, układowym, restrukturyzacja przedsiębiorstw. Upadłość konsumencka Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obsługa prawna przedsiębiorstw