OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW,

polegająca na stałej obsłudze w siedzibie firmy,

 

SPRAWY CYWILNE:

– Sprawy majątkowe (zasiedzenie, podział majątku),

– Windykacja należności na drodze przedsądowej oraz sądowej,

– sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,

– Sprawy spadkowe,

– postępowanie w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody na osobie i mieniu,

– Rejestracja spółek prawa handlowego,

– Prawo upadłościowe i restrukturyzacja przedsiębiorstw, upadłość konsumencka,

– Sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym zasiedzenie, służebności przesyłu.

 

SPRAWY RODZINNE:

– rozwód i separację,

– dochodzenie alimentów,

– Sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi

– podział majątku wspólnego małżonków,

– Ubezwłasnowolnienie

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY:

– O odszkodowanie i przywrócenie do pracy,

– Sprostowanie świadectwa pracy,

– Odszkodowania za wypadek przy pracy,

– Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

– Sprawy o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia,

– regulaminy pracy,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO:

– Szkolenia indywidualne oraz grupowe w zakładach pracy z zakresu RODO,

– Audyty u klienta w zakresie przestrzegania zasad związanych z ochroną danych osobowych w firmie zakończony raportem wskazującym na stwierdzone nieprawidłowości,

– Wdrożenie zaleceń wynikających ze sporządzonego raportu i wprowadzenie w przedsiębiorstwie procedur w zakresie z RODO,

– powołanie w razie potrzeby Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie,

 

ORAZ SPRAWY Z ZAKRESU:

– prawa budowlanego,

– administracyjnego,

– karnego.