Nasza Kancelaria stanowi zespół specjalistów: prawników, radców prawnych oraz informatyków, którzy specjalizują się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie szkoleń, audytów oraz wdrażania RODO w przedsiębiorstwach.

Praktycznie każdy kto prowadzi działalność gospodarczą lub spółki prawa handlowego, muszą dostosować sposób przetwarzania danych osobowych do standardów narzuconych przez Unię Europejką Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1. Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępujący dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

Dostosowujemy się indywidulanie do każdego klienta, w zależności od tego jakie prowadzi przedsiębiorstwo, czym się specjalizujące oraz jakich jest rozmiarów.

Prowadzimy w firmach szkolenia dla pracowników z zakresu przepisów Rozporządzenia (zwanego dalej RODO).

Następnie prawnicy oraz informatycy przeprowadzają u klienta audyt wewnętrzny polegający na sprawdzeniu sposobu działania firmy pod kątem zabezpieczenia danych osobowych pracowników, współpracowników lub klientów. Audyt kończy się wydaniem raportu, z którego wynika jakie należy w firmie wprowadzić zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych.

Trzecią część stanowi wdrożenie RODO polegające na przygotowaniu pełnej dokumentacji zgodnej z wymogami RODO, takiej jak klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, umowy powierzenia, raporty naruszeń oraz wszelkiego rodzaju niezbędne dokumenty. Informatycy natomiast przygotowują firmę pod kątem informatycznym do standardów narzuconych przez RODO, zmierzających do zabezpieczenia przed wyciekiem danych osobowych lub włamania do sieci i kradzieży danych.

Prace kończymy dokonując kontroli w firmie pod kątem prawidłowego wprowadzania zaleceń, zasad i standardów wskazanych w raporcie oraz w audycie. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości wskazujemy co wymaga jeszcze zmiany lub poprawienia.

W przypadkach firm, w których istnieje obowiązek wprowadzenia (IOD) Inspektora Ochrony Danych, możemy zaproponować osobę, która będzie taką funkcję w firmie spełniać. Jeżeli jest taka potrzeba możemy cyklicznie przeprowadzać w firmie audyty kontrolne pod kątem prawidłowości stosowania zabezpieczeń RODO.

Zapraszamy do współpracy.